تمام صوت ها

نام حسین(علیه السلام) را مشعل راهمان می کنیم تا در بیراهه های پرپیچ و خم گمراهی، گم نشویم.

مراسم عزای اباعبدالله الحسین
محمدرضا عسگری روضه
محمد رضا عسگری زمینه
محمدرضا عسگری نغمه سرایی
رضا علیخانی روضه
حاج مهدی کمانی شور
حاج اقا ابوالفضل جزینی
محمد رضا عسگری زمینه